01 777 86 87
Meni

Kompletna pravila tekmovanja iz recenzij izdelkov

Aktuálně v magazínu


Datum:1.7.2021

Organizator tekmovanja:
 
Podjetje ASTRATEX s.r.o. Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 25944355, DIČ: CZ25944355. Podjetje je vpisano v trgovski register, in sicer v dokument C 163465, ki ga drži sodišče registrov v Pragi.
 
Organizator si pridržuje pravico, da spremeni pravila ali prekliče celoten dogodek, ne da bi navedel razlog. Nagrada ni zakonsko izvršljiva za organizatorja. Organizator tekmovanja si pridržuje pravico, da iz tekmovanja izključi vse, ki ne izpolnjujejo pogojev natečaja.
 
Recenzija / ocena ne sme biti v nasprotju z veljavnimi zakonskimi predpisi na ozemlju Češke; torej ne sme vsebovat kakršnih koli neprimernih izjav, ki bi bile v nasprotju z moralo, splošnimi pravili spodobnosti ali ki bi zmanjšale človekovo dostojanstvo; ne sme vsebovati elementov pornografije, nasilja, žaljivk, kletvic ali kakšne druge neprimerne vsebine; ne sme vsebovati sovražnega govora proti določenemu narodu, rasi, etnični skupini ali kateri koli drugi skupini ljudi, ki bi spodbujal ali opravičeval kazniva ali nemoralna dejanja. Recenzija ne sme vsebovati elemente, ki kradejo pravice tretjim osebam, zlasti avtorske ali podobne pravice, na primer industrijsko lastnino, kot so blagovne znamke ali označbe porekla, ali ostalo intelektualno lastnino ter prikrito oglaševanje in ostale zadeve, ki bi na kakršenkoli drug način škodovale ugledu organizatorja.
 
Organizator natečaja si pridržuje pravico, da med tekmovanjem ali po njegovem koncu ne objavi in ne vključi v natečaj recenzij, ki ne izpolnjujejo pogojev, ki so določena in napisana v teh pravilih. Organizatorju ni treba podati utemeljitve ali plačati kakršnekoli odškodnine.
 
Zmaga ni zakonsko zagotovljena pravica. Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pogoje tekmovanja ali nagrade ter da, odloži, prekinite ali prekliče tekmovanje brez nadomestila skozi celotno njegovo trajanje, medtem ko tekmovalec ni upravičen do povračila stroškov, ki so nastali za sodelovanje na tekmovanju.
 
Na tekmovanje se lahko prijavite le, če imate uporabniški račun. Zaposleni pri organizatorju in vsi ostali, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi tekmovanja, pa tudi osebe, ki so v ožjem odnosu z omenjenimi sodelujočimi, v smislu določb 22. člena zakona št. Št. 89/2012 Coll., Civilnega zakonika - te osebe se ne morejo prijaviti na tekmovanje.
 
Po koncu tekmovalnega kroga, ki se zaključi 31. decembra 2021, bodo izbrani tisti recenzenti, ki so zbrali največ pozitivnih reakcij (všečkov). Organizator tekmovanja bo zmagovalce o tem obvestil na njihove elektronske naslove najkasneje v 30 delovnih dni od konca tekmovalnega kroga. Nagrajenec nima pravice zahtevati izplačila nagrade v gotovini.
 
Vsaka stranka lahko prejme samo eno nagrado, zato natečaj vključuje njegovo oceno z največjim številom zbranih pozitivnih odzivov (všečkov).
 
Če udeleženec izpolnjuje vse pogoje za uvrstitev na tekmovanje, potem zanj ta pravila veljajo. Če krši pravila, ga organizator lahko izključiti iz tekmovanja. Pravila bodo med tekmovanjem dostopna na spletu.
 
Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pravila tega tekmovanja ali prekine tekmovanje brez navedenih razlogov. Vsaka takšna odločitev začne veljati po objavi na www.astratex.si
 
Ta pravila začnejo veljati 1. januarja 2021. Udeležba na tekmovanju je prostovoljna in tekmovalec z udeležbo na tekmovanju tudi izrazi soglasje z njenimi pravili. Vsaka kršitev ali izogibanje teh pravil s strani tekmovalcev ali njihov poskus zlorabe je razlog za takojšnjo izključitev takšnega konkurenta iz tekmovanja.

Newsletter

Želite biti na tekočem z novostmi?Želite biti na tekočem z novostmi?

Urejanje, odjava