Svetovalnica Menjava in vračila

Vaša košarica je prazna

In to je velika škoda. Dodajte nekaj iz svojih priljubljenih ali si oglejte naše novice.

Splošni pogoji Programa zvestobe Astratex Kluba

Aktuálně v magazínu


Datum:12.6.2020

I. Splošne določbe

1. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: »SPP«) urejajo pravice in obveznosti v povezavi z nakupom Blaga v spletni trgovini www.astratex.si in so sestavni del Kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Prodajalcem (upravljavcem spletne trgovine) in Kupcem. S sklenitvijo Kupoprodajne pogodbe Kupec potrjuje, da je seznanjen s temi SPP in da se z njimi strinja.

2. Ti SPP veljajo od 11. 6. 2024.


II. Opredelitev pojmov

 • 1. Spletna trgovina - spletna trgovina na naslovu www.astratex.si.
 • 2. Prodajalec - trgovska družba ASTRATEX a.s., vpisana v poslovni register, ki ga vodi Mestno sodišče v Pragi, oddelek B, vložek 27623, sedež: Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praga 7, Češka, registrska številka: 25944355. Prodajalec je hkrati upravljavec spletne trgovine.
 • 3. Potrošnik - je vsaka oseba, ki sklene kupoprodajno pogodbo ali se pogaja o kupoprodajni pogodbi izven okvira svoje poslovne dejavnosti ali izven okvira samostojnega opravljanja svojega poklica.
 • 4. Podjetnik - ASTRATEX podjetnikom ne dovoljuje nakupa pod matično ali davčno številko podjetnika.
 • 5. Kupec - je potrošnik, ki prek spletne trgovine sklene Kupoprodajno pogodbo s Prodajalcem.
 • 6. Registrirani Kupec - Kupec, ki je ustvaril in v celoti izpolnil Registracijo v spletni trgovini Prodajalca.
 • 7. Kupoprodajna pogodba - pogodba, sklenjena med Prodajalcem in Kupcem prek spletne trgovine, katere predmet je nakup Blaga.
 • 8. Potrošniška pogodba - kupoprodajna pogodba, pogodba o delu ali druge pogodbe na podlagi civilnega zakonika, če sta pogodbeni stranki potrošnik na eni strani in Prodajalec na drugi strani.
 • 9. Blago - stvari ali storitve, ki jih Prodajalec ponuja v prodajo prek spletne trgovine.
 • 10. Kurir - pogodbeni prevoznik, ki zagotavlja dostavo Blaga od Prodajalca do Kupca.
 • 11. Delovni dnevi - so dnevi v koledarskem tednu od ponedeljka do petka, razen sobote, nedelje in dni, na katere so v skladu z veljavno zakonodajo državni prazniki.
 • 12. Civilni zakonik - zakon št. 89/2012 Sb. (Zbirka zakonov Češke republike, v nadaljnjem besedilu: »Zbirka«), civilni zakonik.
 • 13. Koda za popust - niz več črk in številk, po vnosu katerih v ustrezno polje v košarici se kupcu obračuna popust na Blago. Kode za popust so objavljene v sklopu oglaševalskih akcij ali poslane po e-pošti.
 • 14. Darilni bon - bon za popust, kupljen v spletni trgovini, ki je lahko v tiskani ali elektronski obliki. Vsebuje kodo, po vnosu katere v ustrezno polje v košarici spletne trgovine se vrednost, navedena na Darilnem bonu, odšteje od nakupa kupca.
 • 15. Menjava in vračilo preko spletne trgovine - enostaven način menjave in vračila Blaga z možnostjo rezervacije novega Blaga prek spletnega obrazca v spletni trgovini.
 • 16. Rok za menjavo ali vračilo - Prodajalec vsem Kupcem (če ni določeno drugače, na primer v okviru trženjske akcije) zagotavlja standardni rok 30 koledarskih dni za menjavo ali vračilo blaga od datuma prevzema Blaga s strani kupca. Kupec ima možnost podaljšanja tega roka z nakupom dodatnih storitev – glej 9. točko člena III SPP.
 • 17. Mnenje - vsa mnenja na Astratex.si so oddali preverjeni Kupci. Vsak Kupec na e-naslov, ki ga navedel ob oddaji naročila, prejeme edinstveno povezavo za oddajo mnenja, in sicer v povezavi s konkretnim kupljenim Blagom. Za eno kupljeno Blago je mogoče oddati samo eno mnenje. Po oddaji mnenja se povezava deaktivira.
 • 18. Astratex Klub - program zvestobe (pogojen z Registracijo – glej spodaj), prek katerega lahko Kupec prejme bonuse in posebne nagrade v obliki popusta ali Dobroimetja. Podrobni pogoji programa spodaj v razdelku Registracija.
 • 19. Registracija - možnost, da si Kupec ustvari svoj račun v spletni trgovini in skupaj z njim ustvari Profil Kupca (v nadaljnjem besedilu: »Uporabniški račun«). V Uporabniškem računu se nato hranijo podatki o Kupcu (kot obvezni so zlasti e-poštni naslov, ime, priimek, naslov za dostavo in naslov za izdajo računa, podatki o naročilih, menjavah in vračilih) ali drugi neobvezni podatki, ki jih Kupec posreduje prostovoljno (na primer fotografije ali datuma rojstva). Kupec ima možnost, da svoj Uporabniški račun kadarkoli prekliče. Več v razdelku Registracija.
 • 20. Dobroimetje - registrirani Kupec za svoje nakupe v spletni trgovini Prodajalca, ustvarjene pod Registracijo, prejme tudi Dobroimetje za nakup (v nadaljnjem besedilu: »Dobroimetje – cashback«), lahko pa v okviru svojega Uporabniškega računa razpolaga tudi s Finančnim dobroimetjem (v nadaljnjem besedilu: »Finančno dobroimetje«), pridobljenim način, da Registrirani kupec izbere vračilo denarja za vrnjeno blago z izplačilom zneska nazaj na Uporabniški račun v obliki Finančnega dobroimetja.

 • III. Postopek sklenitve Kupoprodajne pogodbe

  1. Predlog za sklenitev Kupoprodajne pogodbe je postavitev ponujenega Blaga s strani Prodajalca na spletne strani spletne trgovine, Kupoprodajna pogodba nastane z oddajo naročila s strani Kupca. Ob oddaji naročila Kupec soglaša s temi SPP.

  2. Blago v spletni trgovini je ustrezno poimensko označeno in praviloma prikazano skupaj z besednim opisom, ki vsebuje podatke o uporabljenih materialih in drugih lastnostih Blaga, pri čemer ima Kupec v primeru, da je blago izdelano v različnih velikostih in barvah, možnost izbrati ustrezno velikost in barvo, preden Blago postavi v košarico.

  3. Kupec izbere Blago, vključno z njegovo barvo, velikostjo in drugimi parametri, če ima te možnosti na izbiro, ter Blago postavi v nakupovalno košarico s klikom na gumb »Dodaj v košarico« (»v košarico« ali na gumb s simbolom košarice). V okviru procesa naročanja Blaga ima Kupec možnost, da se vrne na posamezne korake z namenom preverjanja in morebitnih popravkov napak v naročilu.

  4. Dokler Kupec ne zaključi postopka naročanja s klikom na povezavo »Oddaj naročilo« in naročilo ne postane zavezujoče, ima Kupec možnost v katerikoli fazi naročanja Blago preklicati tako, da prekine izvajanje posameznih zgoraj opisanih korakov, ki vodijo do naročila Blaga, in zapusti spletno stran, na kateri se izvaja naročanje Blaga (spletna trgovina).

  5. Po oddaji zavezujočega naročila Blaga bo Kupec na svoj e-poštni naslov, ki ga je navedel v naročilu, prejel potrdilo o naročilu, ki bo med drugim vsebovalo številko naročila in povzetek podatkov na ta način sklenjene Kupoprodajne pogodbe.

  6. V povezavi z naročilom Blaga lahko Prodajalec stopi v stik s Kupcem prek telefona na telefonsko številko, ki jo je Kupec navedel pri izvajanju naročila, in sicer glede zadev v povezavi z izpolnjevanjem Kupoprodajne pogodbe.

  7. Kupoprodajno pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem in angleškem jeziku.

  8. Po potrditvi se naročilo Kupca kot sklenjena Kupoprodajna pogodba med Kupcem in Prodajalcem arhivira za namene njene izpolnitve in drugih evidenc. Če je Kupec registriran, je naročilo Kupcu dostopno po prijavi v njegov Uporabniški račun. Kupec ima pravico, da Kupoprodajno pogodbo brez kakršnihkoli sankcij prekliče vse do trenutka odpreme Blaga. O tem dejstvu je Kupec dolžan Prodajalca obvestiti po elektronski pošti ali po telefonu. Naročilo lahko spreminjate in popravljate napake do trenutka predaje Blaga v odpremo, z izjemo spremembe načina plačila, ki je možna le s soglasjem Prodajalca.

  9. Kupec ima pri naročanju Blaga možnost nakupa dodatnih storitev, ki jih nudi Prodajalec. Te dodatne storitve so:
  • »Zaščita pred poškodbo ali izgubo« je storitev, ob izbiri katere v primeru izgube ali poškodbe Blaga, ki nastane s strani prevoznika, Prodajalec Kupcu nudi posebno storitev podpore, v okviru katere Prodajalec prednostno razišče in razreši nastalo situacijo ter nemudoma pošlje novo Blago.
  • »Podaljšan čas za vračilo« je storitev, ob izbiri katere se podaljša rok za odstop od Kupoprodajne pogodbe izven okvira roka, ki je naveden v 1. točki člena IX teh SPP. Konkretni čas, za katerega se rok za odstop od pogodbe podaljšuje, je naveden v okviru naročanja ob nakupu storitve, in sicer v njenem opisu.
  • »Ekspresno vračilo denarja« je storitev, pri kateri Prodajalec Kupcu zagotavlja, da ob vračilu Blaga zaradi odstopa od Kupoprodajne pogodbe ali drugega razloga Kupcu nudena posebna storitev podpore, ki temelji na prednostni obdelavi tega vračila Blaga in vračila kupnine za to blago nazaj Kupcu.

  Dodatne storitve se naročajo kot samostojne storitve izven okvira Blaga. Cena dodatne storitve je navedena v okviru naročila in se plača skupaj z Blagom. Dodatne storitve so glede na njihov značaj izvršene v trenutku pakiranja in odpreme Blaga, zato lahko do njihove izpolnitve pride pred pretekom roka za odstop od Kupoprodajne pogodbe. Kupec v takem primeru nima pravice do odstopa od Kupoprodajne pogodbe v odnosu do teh dodatnih storitev.


  IV. Registracija Kupca v Astratex klub

  Celotna pravila za Astratex klub so na voljo tukaj https://www.astratex.si/splosni-pogoji-programa-zvestobe-astratex-kluba/.


  V. Kupnina

  1. Kupnine za Blago in storitve se v spletni trgovini navajajo skupaj z DDV, vključno z vsemi zakonsko določenimi nadomestili ali drugimi podobnimi denarnimi dajatvami. Stroški za dostavo Blaga se razlikujejo glede na način dostave in plačila kupnine, ki ju izbere Kupec.

  2. Kupnina, ki je za blago navedena v trenutku izvedbe naročila, je zavezujoča kupnina tako za Prodajalca kot za Kupca in se po izvedbi naročila ne spremeni, in to niti, če prodajalec naknadno prilagodi višino kupnine za Blago ali če bo potekala oglaševalska akcija popustov. Pri menjavi iste vrste Blaga za drugo velikost, Kupec plača ceno, ki je skladna s končno ceno v prvotnem naročilu. V primeru, da Kupec zahteva menjavo za drugo vrsto Blaga, velja cena Blaga po veljavnem ceniku in Kupec v okviru menjave ne more unovčevati kod za popust, darilnih bonov ali Dobroimetja.

  3. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe kupnin za Blago, ki se v prodajo ponuja prek spletne trgovine, ter do organizacije akcij s popusti, vse v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

  4. Prodajalec nudi različne vrste popustov (za zvestobo, količinski, z uporabo kod za popust ipd.). Vsak popust je mogoče unovčiti samo enkrat, razen če je izrecno navedeno drugače. V primeru večkratne uporabe ali v primeru, da je popust unovčen v nasprotju s pravili predmetnega popusta ali akcije, ima Prodajalec pravico zavrniti priznanje takega popusta. Kupec bo o tem obveščen in ponujena mu bo možnost dokončanja naročila brez tega popusta.

  5. Darilni boni. Darilni bon je nedeljiv, kar pomeni, da je treba celotno vrednost, ki je navedena na darilnem bonu, unovčiti v enem naročilu. Če je vrednost, ki je navedena na darilnem bonu, višja od vrednosti celotnega nakupa enega naročila, se razlika ne prenese na nov darilni bon in neporabljeni znesek se ne vrne. Darilnega bona ni mogoče zamenjati za denar. V enem naročilu lahko unovčite do pet darilnih bonov. Koda za popust ne velja pri nakupu darilnega bona, če ni navedeno drugače. Z nakupom darilnega bona registrirani Kupec ni upravičen do Dobroimetja.

  6. Koda za popust. V enem naročilu je mogoče unovčiti samo eno kodo za popust. Kode za popust ni mogoče unovčiti za nakup darilnega bona.

  7. Vrednost porabljenega Dobroimetja – cashback iz Registracije v Astratex klub ali kupona za popust se vedno sorazmerno porazdeli med vso Blago iz naročila (znižano in neznižano). V primeru vračila Blaga iz naročila, na katerega je bila unovčena koda ali Dobroimetje – cashback, bo v obliki Finančnega dobroimetja vrnjena cena po vseh teh popustih. Kode za popust veljajo omejeno časovno obdobje in se lahko določijo glede na vrsto Blaga, znesek naročila ipd., unovčiti pa jih je mogoče samo do navedenega datuma in pod navedenimi pogoji. Pri vračilu ali reklamaciji Blaga se veljavnost kode za popust ne obnavlja. Pri vračilu Blaga (vključno z naročili, ki jih registrirani Kupec iz kakršnegakoli razloga ni prevzel pri prevozniku) se porabljeno Dobroimetje – cashback za nakup registriranega Kupca na Uporabniški račun ne vrne. Vrne se samo porabljeno Finančno dobroimetje.


  VI. Plačilni pogoji

  1. Plačilo kupnine se izvaja izključno v evrih.

  2. V postopku izvajanja naročila lahko Kupec izbira med načini plačila kupnine za Blago:
  • Plačilo ob prevzemu: po povzetju z odkupnino pri prevzemu Blaga od kurirja ali na prevzemnem mestu partnerja, z gotovino ali kartico.
  • Predplačilo (brezgotovinsko plačilo): takojšen prenos denarja z računa ali plačilo s kartico; plačilo z bančnim nakazilom, Google Pay, Apple Pay, PayPal.
  • Unovčenje finančnega ali cashback dobroimetja.

  3. Izbrani način plačila kupnine je po izvedbi naročila mogoče spremeniti le s soglasjem Prodajalca.

  4. Več informacij o posameznih načinih plačila najdete tudi v zavihku spletne trgovine Dostava in plačilo.


  VII. Pogoji dostave

  1. Blago dostavlja Prodajalec izključno na ozemlju Republike Slovenije.

  2. Prodajalec se zavezuje, da bo Blago Kupcu dostavil skupaj z vsemi sestavnimi deli oziroma dodatki v skladu s Kupoprodajno pogodbo. Pri izvedbi naročila lahko Kupec izbira med naslednjimi načini dostave Blaga:
  • dostava po kurirju na naslov, naveden v naročilu,
  • osebni prevzem na enem od partnerskih prevzemnih mest.

  3. Prodajalec svojo obveznost dostave Blaga Kupcu izpolni v trenutku, ko mu omogoči rokovanje z Blagom na mestu izpolnitve in ga o tem pravočasno obvesti. Če bo Prodajalec Blago poslal, Blago Kupcu dostavi tako, da ga izroči prvemu prevozniku v prevoz za Kupca in Kupcu omogoči uveljavljanje pravic iz prevozne pogodbe proti prevozniku. Kupcu – potrošniku je Blago dostavljeno šele v trenutku, ko mu Blago izroči prevoznik.

  4. Pod pogojem, da je Blago na zalogi, bo Prodajalec praviloma Blago poslal Kupcu v dveh delovnih dneh od dneva sklenitve Kupoprodajne pogodbe. Če je Kupec kot način plačila izbral brezgotovinsko plačilo, je Blago praviloma poslano v roku dveh delovnih dni od dneva, ko je plačilo kupnine knjiženo na račun Prodajalca.

  5. Datumi dostave za Blago, navedeni na spletni strani, so informativni. Izhajajo iz predvidenih dobavnih rokov prevoznih družb.

  6. Stroške poštnine in pakiranja, ki jih je Kupec izbral pri naročilu, krije Kupec in se urejajo po veljavnem ceniku Prodajalca. Stroški za dostavo Blaga ter informacije o načinih pošiljanja Blaga do Kupca so na voljo v zavihku spletne trgovine Dostava in plačilo - https://www.astratex.si/dostava-in-placilo/.


  VIII. Odstop od Kupoprodajne pogodbe in sporazumna odpoved pogodbe

  1. Prodajalec ima pravico do odstopa od Kupoprodajne pogodbe, sklenjene s Kupcem, če se naročeno Blago ne proizvaja ali dobavlja več, in tudi v primeru očitne napake v ceni Blaga (tj. cena, ki se jasno razlikuje od običajne cene za ta tip/vrsto Blaga).

  2. Prodajalec ima nadalje pravico do odstopa od Kupoprodajne pogodbe, če Kupec v roku enega delovnega dne od dneva sklenitve Kupoprodajne pogodbe ne izvede brezgotovinskega plačila.

  3. Kupec lahko od Prodajalca zahteva odstop od Kupoprodajne pogodbe kadarkoli od trenutka sklenitve Kupoprodajne pogodbe do trenutka odpreme blaga s strani Prodajalca. Kupoprodajna pogodba bo odpovedana po dogovoru pogodbenih strank v trenutku, ko bo Prodajalec Kupca obvestil o sprejemu predloga za odpoved Kupoprodajne pogodbe.


  IX. Pogoji za odstop od Kupoprodajne pogodbe s strani Kupca, ki je Potrošnik

  1. V skladu s § 1829 civilnega zakonika ima potrošnik pravico do odstopa od Kupoprodajne pogodbe brez navedbe razlogov v 14 dneh od prevzema Blaga oziroma od prevzema zadnje dostave Blaga, če je v nakup vključenih več vrst Blaga ali je Blago sestavljeno iz več delov. Poleg zgoraj navedene zakonske pravice do odstopa od pogodbe Prodajalec Kupcu prostovoljno zagotavlja možnost vračila ali menjave Blaga v roku 30 dni od prevzema Blaga.

  2. Postopek odstopa od pogodbe:
  • Najpozneje 30. dan po prevzemu Blaga je treba Prodajalcu poslati izjavo o namenu odstopa od pogodbe.
  • Kupec mora Blago poslati, če je to mogoče, skupaj z dobavnico oziroma potrdilom o plačilu ali drugo identifikacijo Kupoprodajne pogodbe (da lahko določimo, za katero Blago na podlagi Kupoprodajne pogodbe gre) Prodajalcu na naslov: Astratex.si, Kopirka d.o.o., Žitna ulica 10, 2000 Maribor, brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 30 dneh od odstopa od pogodbe. V skladu s § 1820(1)(g) in § 1832(3) civilnega zakonika Kupec ob odstopu od Kupoprodajne pogodbe krije stroške, povezane z vračilom Blaga. Vrnjeno Blago ne sme kazati znakov uporabe, mora biti nepoškodovano in popolno (vključno z opremo). Pri odstopu od Kupoprodajne pogodbe je Kupec odgovoren samo za znižanje vrednosti Blaga, ki je posledica ravnanja z Blagom na način, ki ni potreben za seznanitev z naravo in lastnostmi Blaga, vključno z njegovo funkcionalnostjo.

  3. Po Kupčevem odstopu od Kupoprodajne pogodbe bo Prodajalec brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 10 dneh od odstopa od Kupoprodajne pogodbe kupcu vrnil denarna sredstva, vključno s stroški za dostavo, ki ustrezajo najcenejšemu načinu dostave Blaga v skladu s § 1832(2) civilnega zakonika, ki ga nudi Prodajalec. Vendar pa Prodajalec Kupcu ni dolžan vrniti prejetih denarnih sredstev, preden mu Kupec Blago izroči ali dokaže, da je Blago poslal Prodajalcu, odvisno od tega, kaj nastopi prej.

  4. V smislu določbe § 1832(1) civilnega zakonika, če Kupec odstopi od Kupoprodajne pogodbe, mu bodo vsa denarna sredstva, ki jih je Prodajalec prejel na podlagi Kupoprodajne pogodbe, vrnjena brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v desetih dneh od odstopa od pogodbe, z izjemo t. i. Dodatnih storitev. Kupec izbere način vračila zneska v spletnem obrazcu za vračilo/menjavo ali informacijo jasno navede v spremnem dopisu k paketu z vračilom. Za vračilo je treba navesti številko osebnega bančnega računa Kupca. Samo v primeru, da ta način vračila denarnih sredstev ni možen, bo Prodajalec Kupcu denarna sredstva po medsebojnem dogovoru vrnil prek nakaznice. Prejeta denarna sredstva bodo Kupcu vrnjena na drug način le, če se Kupec s tem strinja in če mu s tem ne bodo nastali dodatni stroški. Denarja ni mogoče vrniti na številke računov plačilnih hiš (odplačila posojil, krediti, varčevanja ipd.).

  5. Pravica do akcijske ugodnosti (darilo, popust ali druga ugodnost) nastane, če naročilo ustreza vsem pravilom trenutno objavljene akcije. V primeru, da Kupec odstopi od Kupoprodajne pogodbe, ta pravica preneha. Kupec je dolžan darilo vrniti Prodajalcu skupaj z neustreznim Blagom. Če Kupec vrača le del Blaga in vrednost preostalega Blaga ne presega določene mejne vrednosti za upravičenost do darila, mora Kupec vrniti tudi darilo. V nasprotnem primeru mu bo zaračunana redna cena darila.

  6. Menjava in vračilo prek spletne trgovine. Prodajalec Kupcu za vračilo ali menjavo Blaga omogoča spletni obrazec – Menjava in vračilo, kjer bo Kupec prejel tudi informacije o možnosti brezplačnega pošiljanja blaga nazaj. Kupec do nadomestila poštnine v primeru menjave/vračila ni upravičen samodejno. V primeru, da Kupec za vračilo/menjavo ne uporabi spletnega obrazca, poštnino v smeri Prodajalca standardno krije Kupec, in sicer v polnem znesku. Kupec lahko za eno naročilo menjavo in vračilo prek spletne trgovine izkoristi večkrat. Pri menjavi Blaga prek zgoraj navedenega spletnega obrazca kode za popust ni mogoče izkoristiti. Pripisano Dobroimetje – cashback Registriranega kupca se lahko izkoristi samo, če ima Registrirani kupec pripisano tudi Finančno dobroimetje (pridobljeno na primer z vračilom Blaga na Uporabniški račun). V primeru menjave Blaga izven zgoraj omenjenega spletnega obrazca kakršnegakoli dobroimetja ni mogoče koristiti.


  X. Pravice iz naslova nepravilne izpolnitve, garancija

  1. Prodajalec ima odgovornost do Kupca, da je Blago ob prevzemu brez napak. Prodajalec je zlasti odgovoren Kupcu, da v trenutku, ko je nevarnost škode na stvari prešla na Kupca Blaga,
  • ima blago lastnosti, za katere sta se stranki dogovorili, v primeru odsotnosti dogovora pa lastnosti, ki jih je Prodajalec ali proizvajalec opisal ali jih je Kupec pričakoval glede na naravo Blaga in na podlagi njegovega oglaševanja,
  • je blago primerno za namen, ki ga Prodajalec navaja za njegovo uporabo oziroma za katerega se Blago te vrste običajno uporablja,
  • Blago po kakovosti ali izvedbi ustreza pogodbenemu vzorcu ali predlogi, če je bila kakovost ali izvedba določena na podlagi pogodbenega vzorca ali predloge,
  • je Blago v ustrezni količini, meri ali teži in
  • Blago ustreza zahtevam zakonskih predpisov.
  2. Kupec ima pravico uveljavljati pravico iz naslova napake, ki se pojavi na Blagu v štiriindvajsetih mesecih od prevzema. Navedeno ne velja:
  • za blago, prodano po nižji ceni zaradi napake, na podlagi katere je bila dogovorjena nižja cena,
  • za obrabo Blaga zaradi njegove običajne uporabe,
  • pri rabljenem Blagu za napako, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je Blago imelo ob prevzemu s strani Kupca, ali
  • če to izhaja iz narave stvari.
  3. Če nepravilna izpolnitev predstavlja bistveno kršitev Kupoprodajne pogodbe, ima Kupec pravico:
  • do odstranitve napake z dobavo novega Blaga brez napake ali z dobavo manjkajočega Blaga, če to ni neprimerno zaradi narave napake; če pa se napaka nanaša le na sestavni del Blaga, lahko Kupec zahteva le zamenjavo sestavnega dela; če to ni mogoče, lahko odstopi od Kupoprodajne pogodbe. Če pa je to nesorazmerno glede na naravo napake, še posebej, če je napako mogoče odpraviti brez nepotrebnega odlašanja, ima Kupec pravico do brezplačne odprave napake;
  • do odstranitve napake s popravilom Blaga;
  • do primernega popusta od kupnine; ali
  • do odstopa od Kupoprodajne pogodbe.

  Kupec Prodajalca obvesti o pravici, ki jo je izbral, hkrati s prijavo napake ali brez nepotrebnega odlašanja po prijavi napake. Svoje izbire Kupec ne more spremeniti brez soglasja Prodajalca; to ne velja, če je Kupec zahteval popravilo napake, za katero se izkaže, da je nepopravljiva. Če Prodajalec napake ne odpravi v primernem roku ali če obvesti Kupca, da napake ne bo odpravil, lahko Kupec namesto odprave napake zahteva primeren popust od kupnine ali pa odstopi od Kupoprodajne pogodbe. Kupec ima pravico do primernega popusta tudi v primeru, če mu Prodajalec ne more dobaviti nove stvari brez napak, zamenjati njenega sestavnega dela ali stvar popraviti, pa tudi če Prodajalec ne odpravi pomanjkljivosti v primernem roku ali če bi odprava pomanjkljivosti povzročila znatne težave za Kupca.

  4. Če je nepravilna izpolnitev nebistvena kršitev Kupoprodajne pogodbe, ima Kupec pravico do odstranitve napake ali do primernega popusta od kupnine. Dokler Kupec ne uveljavlja pravice do popusta od kupnine ali odstopi od Kupoprodajne pogodbe, lahko Prodajalec dobavi, kar manjka, ali odpravi pravno napako. Druge napake lahko Prodajalec po lastni presoji odpravi s popravilom stvari ali dobavo nove stvari. Če Prodajalec napake Blaga ne odpravi pravočasno ali zavrne odpravo napake Blaga, lahko Kupec zahteva popust od kupnine ali odstopi od Kupoprodajne pogodbe. Svoje izbire Kupec ne more spremeniti brez soglasja Prodajalca.

  5. Kupec ima pravico do dobave novega Blaga ali menjave sestavnega dela tudi v primeru odpravljive napake, če Blaga ne more pravilno uporabljati zaradi ponavljajočega se pojavljanja napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak. V tem primeru ima Kupec pravico tudi do odstopa od pogodbe.

  6. Če je na Blagu, na njegovi embalaži, v navodilih, ki so priložena Blagu, ali v oglasu v skladu z drugimi zakonskimi predpisi naveden rok, do katerega je stvar mogoče uporabiti, Prodajalec Kupcu za to obdobje nudi garancijo za kakovost. Z garancijo za kakovost se Prodajalec zavezuje, da bo Blago določeno obdobje primerno za uporabo za običajen namen oziroma da bo ohranilo svoje običajne lastnosti. Garancijska doba teče od predaje Blaga Kupcu; če je bilo Blago v skladu s Kupoprodajno pogodbo odpremljeno, teče od dostave Blaga na namembni kraj. Kupec nima pravice iz naslova garancije, če je napako po prehodu nevarnosti škode na Blagu na Kupca povzročil zunanji dogodek. To ne velja, če je napako povzročil Prodajalec.

  7. Pravice iz naslova napak se uveljavljajo pri Prodajalcu (v nadaljnjem besedilu: »reklamacija«). Reklamacijo je mogoče uveljavljati na podlagi obvestila o reklamaciji, ki ga Kupec, vključno z reklamiranim Blagom, pošlje na naslov: Astratex.si, Kopirka d.o.o., Žitna ulica 10, 2000 Maribor.. Če Kupec uveljavlja pravico iz naslova nepravilne izpolnitve, bo Prodajalec v pisni obliki potrdil, kdaj je pravico uveljavljal, kot tudi izvedbo popravila in njegovo trajanje.


  XI. Posebne določbe o obravnavanju reklamacije Kupca, ki je potrošnik

  1. Prodajalec ali njegov pooblaščeni delavec bo o reklamaciji odločil takoj, v zahtevnejših primerih pa v treh delovnih dneh. Ta rok ne vključuje časa, ki je za vrsto Blaga potreben za strokovno presojo napake. Reklamacija, vključno z odstranitvijo napake, mora biti obravnavana brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 30 dneh od dneva uveljavljanja reklamacije, razen če se Prodajalec in Kupec dogovorita za daljši rok. Po preteku tega roka ima Kupec enake pravice, kot če bi šlo za napako, ki je ni mogoče odpraviti.

  2. Prodajalec je dolžan Kupcu izdati pisno potrdilo o tem, kdaj je Kupec uveljavljal pravico, kakšna je vsebina reklamacije in kakšen način reševanja reklamacije Kupec zahteva; prav tako pa potrditev o datumu in načinu obravnave reklamacije, vključno s potrdilom o izvedbi popravila in njegovega trajanja oziroma pisno utemeljitev zavrnitve reklamacije. Vse navedene informacije Kupec prejme po elektronski pošti (potrdilo o prejemu reklamacije in reklamacijski zapisnik sta priložena).

  3. V smislu določbe § 1820(1)(j) civilnega zakonika Prodajalec sporoča, da se lahko Kupec z izvensodno pritožbo obrne na nadzorni organ, tj. Češka trgovinska inšpekcija (Česká obchodní inspekce). Češka trgovinska inšpekcija obravnava izvensodne pritožbe potrošnikov na način in pod pogoji, ki jih določajo ustrezni pravni predpisi.


  XII. Varstvo osebnih podatkov

  Potrebne informacije o obdelavi osebnih podatkov najdete tukaj: https://www.astratex.si/varstvo-osebnih-podatkov/.


  XIII. Reševanje sporov

  1. Morebitne medsebojne spore med Prodajalcem in Kupcem bodo dokončno reševala splošna sodišča.

  2. V skladu z Zakonom št. 634/1992 iz Zbirke, o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen, ima Kupec, ki je potrošnik, pravico do izvensodnega reševanja potrošniškega spora, ki izhaja iz Kupoprodajne pogodbe ali pogodbe o opravljanju storitev. V zvezi s Prodajalcem je subjekt, ki je pooblaščen za izvajanje izvensodnega reševanja sporov, zlasti Češka trgovinska inšpekcija (http://www.coi.cz). Podrobnejše informacije so na voljo na spletnem mestu Češke trgovinske inšpekcije (Česká obchodní inspekce).

  3. Izvensodno reševanje potrošniškega spora se sproži izključno na zahtevo potrošnika, in sicer le v primeru, da spora ni bilo mogoče rešiti neposredno s Prodajalcem. Zahtevo je mogoče vložiti najpozneje 1 leto od dneva, ko je potrošnik svojo pravico, ki je predmet spora, pri Prodajalcu uveljavljal prvič.

  4. Potrošnik ima pravico do sprožitve izvensodnega reševanja sporov na spletu prek platforme ODR, ki je na voljo na spletnem mestu ec.europa.eu/consumers/odr/.

  5. Ta postopek ni mediacija v skladu z Zakonom št. 202/2012 iz Zbirke, o mediaciji, kakor je bil spremenjen, niti arbitražni postopek v skladu z Zakonom št. 216/1994 iz Zbirke, o arbitražnem postopku in izvrševanju arbitražnih razsodb, kakor je bil spremenjen, in njegova uporaba ne vpliva na upravičenost strank, da svoj zahtevek naslovijo na Češko trgovinsko inšpekcijo ali na sodišče.

  6. V času trajanja pogajanj o izvensodni rešitvi spora ne tečejo oziroma ne začenjajo teči zastaralni in prekluzivni roki na podlagi civilnega zakonika, dokler ena od strank v sporu izrecno ne zavrne nadaljevanja pogajanj.

  7. Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti na podlagi zakona št. 634/1992 iz Zbirke, o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen, izvaja češka trgovinska inšpekcija (http://www.coi.cz).


  XIV. Končne določbe

  Ti pogoji poslovanja so veljavni in učinkujejo v izdaji, ki je navedena na spletni strani Prodajalca na dan, ko je Kupec oddal elektronsko naročilo. Upoštevana različica pogojev poslovanja je Kupcu poslana skupaj s potrditvijo naročila. Pridržujemo si pravico do sprememb pogojev poslovanja.